Những điều cần chú ý trong thông tư số 37 về bảo hộ lao động

THÔNG TƯ 37 VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Thông tư số 37 về bảo hộ lao động giúp cho người lao động và người sử dụng lao động có những hướng dẫn cụ thể về việc tránh và giảm thiểu rủi ro trong lao động. An toàn và vệ sinh lao động là luôn là ưu tiên hàng đầu vì người lao động có thể phải làm việc trong những điều kiện đặc thù ,có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy họ cần được huấn luyện một cách đầy đủ để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được nêu rõ trong Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH tháng 12 năm 2005.
 
Thông tư này áp dụng đối với các doannh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động với đối tượng huấn luyện là những người lao động , những người sử dụng lao đông và quan trọng nhất là những người làm công tác an toàn vệ sinh lao động. Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động có vai trò hết sức quan trọng vì họ là những người trực tiếpchỉ đạo hướng dẫn những người lao đông tranh khỏi tai najk lao động và bệnh nghề nghiệp. Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động phải huấn luyện các nội dung sau:
- Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất;
- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động;
- Phương pháp triển khai công tác kiểm tra và tự kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
- Nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Về việc tổ chức huấn luyện đây là trách nhiệm tổ chức huấn luyện, có thể huấn luyện lần đầu,huấn luyện định kỳ vớ ithời gian huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày.

thông tư số 37 về công tác bảo hộ lao động
 
Trách nhiệm của cơ sở lao động là tổ chức thực hiện những cuộc huấn luyện định kỳ này. Ngoài ra còn có:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thống nhất quản lý công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn của địa phương, trong đó cần chú ý quản lý việc huấn luyện và cấp thẻ an toàn lao động đối với người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo đúng quy định của pháp luật; hàng năm, tổng hợp công tác huấn luyện và gửi báo cáo tình hình công tác huấn luyện của Bộ, ngành, địa phương về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là không thể tránh khỏi, nhưng ta luôn có thể giảm thiệt hại của chúng đến mức tối đa nhất là những tổn thất về người. Vì vậy dù không có thông tư số 37 về bảo hộ lao động thì những tổ chức lao động cũng cần có những buổi tập huấn định kỳ đề phòng mọi việc có thẻ xảy ra.

Tag: Công ty bảo hộ lao động

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m