Tin An Toàn Lao Động

Phương tiện bảo hộ lao động và việc triển khai thực hiện ở nước ta

Những nội dung cơ bản về Phương tiện bảo vệ cá nhân & việc triển khai thực hiện ở Việt nam 1-PTBVCN là gì ?             Phương tiện bảo vệ  cá nhân ( PTBVCN) hay thường quen gọi là Trang bị bảo hộ lao động - là những dụng cụ, phương tiện được trang bị để bảo vệ người ...

Đọc thêm

Bộ máy tổ chức quản lý công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp

Bộ máy tổ chức quản lý, công tác BHLĐ trong doanh nghiệp 1.Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp         Bảo hộ lao động trong doanh nghiệp là một công tác bao gồm nhiều nội dung phức tạp, nó có liênquan đến nhiều bộ phận, phòng ban, cá nhân và phụ thuộc ...

Đọc thêm

Quy định khen thương và xử phạt trong bảo hộ lao động

Khen thưởng, xử phạt về bảo hộ lao động. 1.Khen thưởng về bảo hộ lao động    Tùy theo thành tích của các tập thể, cá nhân có thể được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xét tặng các hình thức khen thưởng thích đáng. Đối với các tập ...

Đọc thêm

Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động

Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động. 1. Nội dung quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động. Nội dung quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động bao gồm: ·        Ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động, tiêu chuẩn vệ sinh lao động đối với máy móc, ...

Đọc thêm

Hệ thống văn bản pháp luật về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động

Hệ thống văn bản pháp luật về công tác bảo hộ lao động.     Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng pháp luật nói chung và pháp luật bảo hộ về an toàn lao động nói riêng được các cấp, các ...

Đọc thêm

Quan điểm cửa Đảng và Nhà nước về công tác bảo hộ lao động

Những quan điểm của đảng và nhà nước về công tác bảo hộ lao động Bảo hộ lao động luôn là một chính sách kinh tế, xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, những quan điểm đã được thể hiện trong sắc lệnh số 29/SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 trong hiến pháp năm 1959, hiến pháp năm 1992, pháp lệnh bảo hộ lao ...

Đọc thêm

Nguyên nhân gây cháy, nổ và các biện pháp phòng chống cháy nổ

I. Nguyên nhân gây cháy, nổ ·        Cháy do nhiệt độ cao đủ sức đốt cháy một số chất như que diêm, dăm bào, gỗ (750800), khi hàn hơi, hàn điện, ... ·        Nguyên nhân tự bốc cháy: gỗ thông 250, giấy 184, vải sợi hoá học 180, Bảo hộ lao ...

Đọc thêm

An toàn cháy nổ: Kiến thức cơ bản về cháy nổ

Những kiến thức cơ bản về cháy nổ Định nghĩa quá trình cháy. ·        Quá trình cháy là quá trình hoá lý phức tạp, trong đó xảy ra các phản ứng hoá học có toả nhiệt và phát sáng. Các phản ứng cháy có kèm theo tiếng nổ đặc biệt có tác hại lớn, vì ngoài nhiệt lượng lớn và ...

Đọc thêm

Tiếp địa và phân bố điện áp trong đất tại vùng rò điện

Bảo Vệ Nối Đất Và Phân Bố Điện Áp Trong Đất Tại Vùng Dòng Điện Rò a) Bảo vệ nối đất. ·      Nối đất là sự chủ định nối điện các bộ phận của thiết bị điện với hệ thống tiếp đất (tiếp địa). ·      Các dạng tiếp địa: o   Nối đất ...

Đọc thêm

Trang

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m