Văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp II

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN
“PHỔ BIẾN VÀ GIẢI ĐÁP HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM
PHÁP LUẬT MỚI VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG”
HẢI PHÒNG, NGÀY 14/9/2013
 
Phần 1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động:
+ Hệ thống luật pháp về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động
+ Những nội dung quy định cơ bản của pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động
Phần 2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp:
+ Chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
+ Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ
+ Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và làm thêm giờ
+ Chính sách bảo hộ lao động đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
+ Các điều kiện lao động có hại cấm sử dụng lao động chưa thành niên
+ Các nghề, công việc cấm sử dụng lao động nữ
+ Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
+ Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
+ Chế độ huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động
+ Chế độ về kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
+ Chế độ về công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp
+ Chế độ về công tác khen thưởng về an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp
Phần 3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động:
- Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
- Nghĩa vụ và quyền hạn của người lao động
Phần 4. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động:
- Điều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong lao động
- Các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động
Phần 5. Quy định xử phạt hành chính:công ty bảo hộ lao động
- Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động tại Nghị định 47/2010/NĐ-CP ngày 6/5/2010 của Chính phủ
Phần 6. Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m