3M 8246

3M 8246

Mã sản phẩm: 3M 8246
Loại sản phẩm: Khẩu trang

Liên hệ về sản phẩm này
Chi tiết sản phẩm

For dusty conditions / nuisance odors (aluminum smelting, paper processing, brewing operations, glass etching, chemical processing)

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m