633P

633P

Mã sản phẩm: 633P
Loại sản phẩm: Mặt nạ hàn

Liên hệ về sản phẩm này
Chi tiết sản phẩm

Welding Helmet
- Toughness and moisture proof, lift-front lens holder are insulated, polypropylene shell.
- Lens size : 4 1/4" x 2"
- Lenses not included

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m