Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ở Vĩnh phúc được quan tâm thực hiện tốt

 Vĩnh Phúc: Quan tâm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

 Công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhằm chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ người lao động, bảo vệ tài sản của nhà nước và cơ sở lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất, hoặc không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Quan tâm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở lao động và của bản thân mỗi người lao động. Xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, trong năm 2013, các cấp, các ngành của tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN của tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 15 năm 2013 trên địa bàn tỉnh và ban hành các văn bản hướng dẫn các huyện, thị, thành phố, các sở, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN. Đồng thời có công văn hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 15 năm 2013 và chỉ đạo tổ chức mít tinh hưởng ứng vào ngày 18 tháng 3 năm 2013. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ-PCCN.

Sở LĐ-TB&XH (cơ quan thường trực BCĐ Tuần lễ Quốc gia tỉnh) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Cảnh sát PC&CC, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện, thị, thành thường xuyên phổ biến hướng dẫn về Pháp luật lao động, Pháp luật Phòng cháy & Chữa cháy, Pháp luật bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ. Tổ chức các đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra toàn diện về việc thực hiện Pháp luật lao động và công tác bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; trong đó có các doanh nghiệp, cở sở sản xuất đang sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoặc có nguy cơ mất an toàn cao; hướng dẫn tổ chức 18 cuộc mít tinh với 12.600 người tham dự, tổ chức 8 lớp huấn luyện PCCN cho 210 người; tiến hành kiểm tra 209 doanh nghiệp, phát hiện 14 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về AT-PCCN, tổ chức 6 cuộc thực tập phương án chữa cháy cho 175 người. Xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác AT-PCCN ở các cơ sở sản xuất, để kiến nghị các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện công tác AT-PCCN tại đơn vị. Phối hợp với các cơ quan liên quan mở 3 lớp huấn luyện nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật về PCCC, tổ chức 36 buổi tuyên truyền miệng với nội dung PCCN cho 4.381 cán bộ, công nhân viên, học sinh của 36 cơ sở tham gia.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh về công tác AT-VSLĐ-PCCN tới các đơn vị trực thuộc Sở. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu, và tuyên truyền trên truyền thanh các cấp những nội dung cơ bản của Tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và cấm đốt pháo. Các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ văn hóa đã quan tâm thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, một số tiêu chí phục vụ công tác PCCC được các cơ sở thực hiện tốt, đã có bảng nội quy, quy định về an toàn PCCC, đăng ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ sở lân cận có phương án chữa cháy và khắc phục hậu quả cháy khi có tình huống hỏa hoạn xảy ra. Triển khai phong trào Xanh - Sạch - Đẹp như: Phát động vệ sinh cơ quan, trụ sở làm việc; trồng bổ sung các loại cây xanh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho hơn 200 thành viên về phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền viên về an toàn lao động, triển khai sửa chữa, thay thế hàng trăm thiết bị phòng cháy, chữa cháy cũ nát, hết thời hạn sử dụng; treo 10 băng zôn khẩu hiệu tại các xí nghiệp, trạm, tổ sản xuất; in và phát hành 1.500 tờ rơi đến các công nhân lao động trực tiếp về các hướng dẫn, quy trình yêu cầu người lao động thực hiện tốt các quy định an toàn trong lao động, phòng chống cháy nổ.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN, đã treo 24 băng zôn và phát hành 165 ấn phẩm tuyên truyền, tổ chức 01 cuộc triển lãm, tự kiểm tra tại 9 doanh nghịêp, khám sức khoẻ cho 4.102 người lao động.

Các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất kinh doanh đặc biệt quan tâm phổ biến quy chế PCCC, Luật PCCC, củng cố lực lượng PCCC cơ sở, thành lập Ban chỉ huy PCCC cơ sở, xây dựng các phương án PCCC và trang bị các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PCCC đến các khu vực sản xuất. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCN với Sở Cảnh sát PC&CC. Các doanh nghiệp và đơn vị sản xuất kinh doanh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho người lao động các nội dung phòng tránh tai nạn lao động với khẩu hiệu: "Sản xuất phải đảm bảo an toàn, An toàn để sản xuất"; "Thi đua xây dựng doanh nghiệp Xanh - Sạch - Đẹp, Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động"; "Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường"... Từ đó góp phần giảm 7 vụ tai nạn lao động và giảm 02 người chết so với năm 2012. Đặc biệt, đối với một số doanh nghiệp để xẩy ra tai nạn lao động, sau khi được Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh kết luận, kiến nghị đã kiện toàn lại hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xẩy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc các nguy cơ cháy nổ…

Thông qua đợt cao điểm trong tuần lễ phát động và duy trì thường xuyên trong cả năm, với các giải pháp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ đã từng bước nâng cao nhận thức, hành vi của người sử dụng lao động và người lao động. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan đơn vị cũng chủ động nguồn kinh phí để cải tiến dây chuyền sản xuất, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tác động môi trường, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Do đó đã hạn chế xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc tai nạn lao động chết người; làm giảm đáng kể các vụ cháy nổ trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác ATVSLĐ-PCCN trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế: Một số đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức tới công tác AT-VSLĐ-PCCN, thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp về AT-VSLĐ, trang bị bảo vệ cá nhân; chưa chú ý khắc phục những nguy cơ gây mất an toàn lao động nên để xẩy ra tai nạn lao động nặng và chết người. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu dân cư, chợ, khu thương mại còn coi nhẹ công tác AT-VSLĐ-PCCN; triển khai thực hiện mang tính hình thức, không có chiều sâu. Trang bị bảo hộ cho người lao động và phương tiện PCCC không đúng quy định về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng. Chưa thực hiện đầy đủ quy định của Luật PCCC trong thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC tại các công trình mới xây dựng nhưng đã đưa vào sử dụng. Một số doanh nghiệp còn chậm hoặc không tiến hành đăng ký, kiểm định để đưa vào sử dụng đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ-PCCN; chưa đề ra các biện pháp làm việc an toàn; có doanh nghiệp còn chậm khai báo về tai nạn lao động, ảnh hưởng đến công tác điều tra kết luận theo quy định của pháp luật.

Một số doanh nghiệp còn nhận thức chưa đầy đủ về công tác AT-VSLĐ-PCCN như: Chưa thành lập hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động không đầy đủ, không đảm bảo chất lượng; không đầu tư đầy đủ trang thiết bị để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, do vậy, tại một số doanh nghiệp, người lao động còn phải làm việc trong điều kiện nóng, bụi, ồn. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh quy mô nhỏ, phân tán. Người lao động trong sản xuất nông nghiệp chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về công tác An toàn - Vệ sinh lao động; thói quen sản xuất và tập quán canh tác còn mang tính tự phát; chưa thực sự quan tâm đến biện pháp bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động. Sử dụng thuốc trừ sâu và thải bao bì ra môi trường không đúng quy định, chưa được tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại trên và hướng tới Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 16 năm 2014, với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc” vào giữa tháng 3. Các cấp, các ngành cần tập trung quán triệt Chỉ thị 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Lao động, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy và chữa cháy...; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra đôn đốc của các cấp, các ngành nhằm nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động với công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ, chú trọng công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác này đối với người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác này trong các thành phần kinh tế. Ngoài ra, lãnh đạo các doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực này để triển khai tại doanh nghiệp mình, đơn vị mình.

Tag: Công ty bảo hộ lao động

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m