Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động và một số điểm đáng chú ý

 Một số điểm đáng chú ý trong dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

Đến thời điểm này, Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động đã được hoàn thiện lần thứ 5. Theo ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động, dự thảo Luật có một số điểm đáng chú ý như: tăng cường lực lượng thanh tra chuyên ngành về an toàn lao động, về quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, văn hoá an toàn lao động…

Cụ thể, Dự án Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có 7 chương, với 94 điều. So với quy định về phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động năm 2012, Dự án Luật ATVSLĐ quy định rộng hơn, bao quát hơn và cụ thể hơn các hoạt động về ATVSLĐ. Ngoài các quy định trong việc bảo đảm ATVSLĐ, phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật còn bao gồm cả các quy định về tổ chức quản lý công tác ATVSLĐ trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN)... Công tác ATVSLĐ liên quan đến tất cả những tổ chức, cá nhân có hoạt động lao động, sản xuất. Chính vì vậy, đối tượng điều chỉnh của dự án Luật ATVSLĐ là người lao động đang có việc làm bao gồm cả người lao động có quan hệ lao động được quy định tại Bộ luật lao động (thể hiện qua hợp đồng lao động), cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động không có hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác ATVSLĐ (như tổ chức kiểm định, huấn luyện, tư vấn về ATVSLĐ; cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân; đo, kiểm tra môi trường lao động, khám  phát hiện bệnh nghề nghiệp...).

 Đáng chú ý ở Chương III: Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Mục 1: Khai báo, thống kê, báo cáo, điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại mục này, các quy định về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và khai báo, thống kê, báo cáo và điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chi tiết hơn so với các quy định tại Bộ luật lao động, được pháp điển hóa từ những quy định, hướng dẫn tại các văn bản dưới luật. Ngoài ra, bổ sung quy định trách nhiệm khai báo tai nạn lao động chết người đối với người lao động không có hợp đồng lao động; trách nhiệm thống kê, báo cáo tai nạn lao động chết người của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện; trách nhiệm Bộ Y tế trong việc gửi kết quả tổng hợp về tình hình bệnh nghề nghiệp về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quy định tại Mục này phù hợp các Điều 12,13 và 15 của Công ước số 81 của ILO về thanh tra lao động (năm 1947).

Thiết bị bảo hộ lao động

Ước tính bình quân mỗi năm có trên 1.200 người không có hợp đồng lao động chết và trên 120.000 người bị thương do tai nạn lao động. Trong khi đó,  khối lượng công việc của cán bộ lao động - thương binh và xã hội cấp xã hiện đang rất nặng nề. Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, dự thảo Luật chỉ quy định thêm trách nhiệm thống kê, báo cáo tai nạn lao động chết người đối với người lao động khu vực không có quan hệ lao động của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường (không quy định khai báo, thông kê tất cả các vụ tai nạn lao động). Nhiệm vụ này sẽ không phát sinh thêm bộ máy, biên chế vì việc thống kê tai nạn lao động chết người có thể được căn cứ vào việc đăng ký khai tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại dự thảo Luật lần này có những điểm đáng chú ý. Để đảm bảo tính đồng bộ, tránh có sự tản mạn quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau, dự án Luật an toàn, vệ sinh lao động có quy định Mục riêng về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó đưa toàn bộ nội dung Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (phần chế độ, chính sách) từ Luật bảo hiểm xã hội sang dự án Luật này, nhưng việc thu, chi và quản lý quỹ vẫn do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Mục này quy định cụ thể về nguyên tắc, đối tượng tham gia, mức đóng quỹ; các chế độ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; không tăng thêm mức đóng từ phía người sử dụng lao động; đồng thời, bổ sung thêm các nội dung chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đối với quy định hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp có sự khác biệt so với Luật việc làm, cụ thể: Khi người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động, nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trong trường hợp người lao động thất nghiệp thì việc hỗ trợ học nghề được áp dụng theo quy định của Luật việc làm.

Tag: Cửa hàng bảo hộ lao động

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m