Elvex - SG-37C -Ovr-Spec II

Elvex - SG-37C -Ovr-Spec II

Mã sản phẩm: Elvex - SG-37C -Ovr-Spec II
Loại sản phẩm: Bảo vệ mắt

Liên hệ về sản phẩm này
Chi tiết sản phẩm

ELVEX OVR-Specs (USA)

OVR-Spec II™ Amber HC/PC Dual Lens, Fits Over Most Medium Rx Eyewear (up to 145mm)

Sản phẩm liên quan

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m