3M 6800

3M 6800

SKU: 3M 6800
Type product: Mặt nạ

Liên hệ về sản phẩm này
Product details

Xuất xứ: Mỹ

Sử dụng với phin lọc series 6000

Sử dụng nhiều lần, các bộ phận có thể thay thế

Tiêu chuẩn: NIOSH

Providers
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m