ILO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động

 ILO cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động

Ngày 15/10/2014, tại trụ sở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã có buổi tiếp và làm việc với bà Nancy Jo Leppink, Giám đốc LABADMIN-OSH của Tổ chức Lao động Quốc tế về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục An toàn lao động cùng đại diện các đơn vị liên quan...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đánh giá cao sự hợp tác của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) với Việt Nam nói chung và Bộ LĐTBXH nói riêng trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) . Những năm qua, nhiều chương trình, dự án hợp tác giữa 2 bên đã được triển khai, như: Dự án ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp,Chương trình quốc gia về ATVSLĐ, Dự án mục tiêu ATVSLĐ trong các ngành có nguy cơ cao,… Các dự án của ILO đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả trong việc tăng cường khung pháp lý về ATVSLĐ nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong những ngành có nguy cơ cao; Xây dựng hệ thống huấn luyện ATVSLĐ cấp quốc gia cho người lao động thuộc ngành xây dựng và triển khai áp dụng rộng rãi; Tăng cường các công cụ và năng lực thanh tra khai thác mỏ thực hiện công tác thanh tra chiến lược; Xác định những mối nguy cơ cao trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực kinh tế phi chính thức và khu vực nông thôn… Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Luật ATVSLĐ, từ khi đề xuất xây dựng (năm 2009) đến nay, ILO đã tích cực tham gia góp ý kỹ thuật cho dự thảo Luật ATVSLĐ và hỗ trợ tổ chức nhiều hội thảo cấp quốc gia, cũng như các hội thảo chuyên gia để đóng góp cho việc  xây dựng Luật.

Đồ bảo hộ lao động

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp nhận được sự hỗ trợ của ILO trong hoạt động triển khai Luật ATVSLĐ (khi được thông qua và có hiệu lực từ năm 2016); hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN ở Việt Nam theo hướng linh hoạt; nâng cao nguồn lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn ATVSLĐ; hỗ trợ xây dựng Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2016-2020; tiếp tục hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật trong việc triển khai các hoạt động ATVSLĐ ở Việt Nam; Hỗ trợ các chương trình việc làm, an toàn lao động bền vững ở Việt Nam,…

Tại buổi làm việc, bà Nancy Jo Leppink đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực lao động xã hội nói chung và ATVSLĐ nói riêng, trong thời gian qua. Đặc biệt, việc xây dựng Dự thảo Luật ATVSLĐ với việc mở rộng đối tượng có ý nghĩa quan trọng, tạo khung pháp lý chặt chẽ, góp phần đảm bảo ATVSLĐ. Bà Nancy Jo Leppink khẳng định ILO sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới.

Tag: Cửa hàng bảo hộ lao động

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m