"K" Series Visor

Mã sản phẩm: "K" Series Visor
Loại sản phẩm: Tấm chắn bảo vệ mặt

Liên hệ về sản phẩm này
Chi tiết sản phẩm

 
 

K25 Protective Visor [CE]

Colour : Clear

Size : 8" x 12" x 0.8 mm

Polycarbonate, aluminum bound, for impact resistance.

K28 Protective Visor [CE] [Z87.1]

Colour : Clear

Size : 8" x 12" x 1.0 mm

Polycarbonate, aluminum bound, for heat and impact resistance.

K28G4 Protective Visor

Colour : Green

Size : 8" x 12" x 1.0 mm

Polycarbonate, aluminum bound, for heat and impact resistance.

K25N Protective Visor [CE]

Colour : Clear

Size : 8" x 12" x 0.8 mm

Polycarbonate , for impact resistance.

K28N Protective Visor [CE][Z87.1]

Colour : Clear

Size : 8" x 12" x 1.0 mm

Polycarbonate , for heat and impact resistance.

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m