Quy định về nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động

Những quy định về nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động

Bảo hộ lao động là một trong những công tác mà bất kỳ cơ quan tổ chức ,cá nhân nào cũng cần có để duy trì hoạt động công ty một cách an toàn và hiệu quả. Và công tác bảo hộ lao động cũng cần những quy định cụ thể về nội dung chủ yếu để các cơ quan tổ chức, cá nhân có cơ sở thực hiện, đảm bảo lợi ích cho người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Những quy định về nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động gồm:

Công tác bảo hộ lao động có thể thực hiện được khi nó tuân thủ Các văn bản pháp luật, chế độ chính sách, tiêu chuẩn,  về bảo hộ lao động trong hiến pháp và bộ luật. Nhà nước chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng và cho ban hành các văn bản pháp luật, chế độ chính sách, hướng dẫn quy định về BHLĐ.Với sự tham gia của các ngành, các cấp và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nhà nước chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt chương trình quốc gia về BHLĐ và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước.Thông qua các hệ thống thanh tra về an toàn lao động và thanh tra vệ sinh lao động, nhà nước tiến hành các hoạt động thanh tra, xem xét khen thưởng và xử lý các vi phạm về Bảo Hộ Lao Động:

Tiếp đến công tác bảo hộ lao đông cần tuân thủ nghiêm ngặt những nội dung kỹ thuật vè bảo hộ lao đông bao gồm:

Kỹ thuật an toàn :hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức, kỹ thuật nhằm bảo vệ người lao động khỏi những tác động của những yếu tố nguy hiểm có hại.

Y học lao động: y học lao động đề ra các tiêu chuẩn giới hạn cho phép của các yếu tố có hại, nghiên cứu đề ra các chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lý, đề suất các biện pháp y sinh học và các phương hướng cho các giải pháp để cải thiện điều kiện lao động và đánh giá hiệu quả các giải pháp đó thông qua việc đánh giá các yếu tố và ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động bằng cách so sánh trước và sau khi có giải pháp.

Đồ bảo hộ lao động

Kỹ thuật vệ sinh: kỹ thuật vệ sinh như thông gió, chống nóng, điều hòa không khí, chống bụi, hơi khí độc, chống ồn, rung động… là những lĩnh vực khoa học chuyên ngành đi sâu nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật để loại trừ các yếu tố có hại trong sản xuất, nhằm xử lí, cải thiện môi trường lao động trong sạch và tiện nghi hơn, nhờ đó người lao động làm việc dễ chịu, thoải mái và có năng suất lao động cao hơn, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng giảm đi.

Phương tiện bảo vệ cá nhân : phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc tập thể người lao động để sử dụng trong sản xuất nhằm chống lại ảnh hưởng xấu của các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất khi mà các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh và kỹ thuật an toàn không giải quyết được triệt để.

Và cuối cùng là việc huấn luyện để người lao động và người sử dụng lao động  là một quy định quan trọng nhất trong công tác này. Bằng mọi hình thức tuyên truyền giáo dục, huấn luyện cho người lao động thành thạo các yêu cầu về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, nhận thức được sự cần thiết phải đảm bảo an toàn, nâng cao hiểu biết về Bảo Hộ Lao Động.

Những quy tắc về nội dung chủ yếu của công tác bảo hô lao  động sẽ giúp cho cá cơ quan tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chức năng, vai trò của mình trong việc đảm bảo an toàn cho người lao đông – nhân tố tạo dựng nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên việc nâng coa ý thức trách nhiệm của người lao đông đối với bản thân họ cũng như cơ quan , tổ chức nơi họ làm việc cũng là một trong những yếu tố quan trong

Tag: Cửa hàng bảo hộ lao động

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m