Tài Liệu Bảo Hộ Lao Động

Văn bản quy định về việc xây dựng kế hoạch BHLĐ hàng năm

Văn bản quy định về việc xây dựng kế hoạch BHLĐ hàng năm           Để đảm bảo quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động về vấn đề bảo hộ lao động và cấp phát đồ bảo hộ lao động trong quá trình lao động sản xuất, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành một loạt những ...

Đọc thêm

Văn bản pháp luật quy định về bảo hộ lao động

Văn bản pháp luật quy định về BHLĐ            Theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25-12-2001 kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa X, Hiến pháp nước công hòa xã hội Việt Nam ban hành năm 1992 đã có một số điều được sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình xã hội cũng như những đổi ...

Đọc thêm

Quy định về cấp phát BHLĐ trong lao động sản xuất

Quy định về cấp phát BHLĐ trong lao động sản xuất Trong lao động và sản xuất, trang bị đồ bảo hộ lao động, những dụng cụ quy định cần thiết để phục vụ cho công tác bảo hộ trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố độc hại, gây nguy hiểm trong quá trình lao ...

Đọc thêm

Các công việc hàng ngày của nhân viên

Các công việc hàng ngày của nhân viên Hãy đi làm đúng giờ.   Tại VINAF, chúng tôi thích những nhân viên tôn trọng nguyên tắc, trong đó đi làm đúng giờ là một trong những nguyên tắc đó. Tất nhiên, nếu bạn vi phạm, bạn sẽ bị trừ lương.   Bạn cũng nên nhớ là phải ăn mặc lịch sự, gọn gàng. ...

Đọc thêm

Chế độ trang bị phương tiện bảo hộ lao động cá nhân trong lao động

Về chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động Căn cứ Nghị định số 57/HĐBT ngày 24-03-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để bảo đảm an toàn và đề phòng bệnh nghề nghiệp cho người lao động ...

Đọc thêm

Công ty Cổ phần bảo hộ lao động Việt Nam (VLP) và vai trò trong việc sản xuất, kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động

VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CP BẢO HỘ LAO ĐỘNG VIỆT NAM (VLP) Vai trò của Công ty Cổ Phần Bảo hộ lao động Việt Nam trong việc sản xuất, kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn - sức khỏe người lao động. Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhiều nhà ...

Đọc thêm

Quy định về nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động

Những quy định về nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động Bảo hộ lao động là một trong những công tác mà bất kỳ cơ quan tổ chức ,cá nhân nào cũng cần có để duy trì hoạt động công ty một cách an toàn và hiệu quả. Và công tác bảo hộ lao động cũng cần những quy định cụ thể về nội dung chủ ...

Đọc thêm

Văn bản quy định việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động

Văn bản quy định về việc xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm Theo văn bản quy phạm pháp luật, Tại điều 15: Lập kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động của sơ sở, Chương III: Kế hoạch bảo hộ lao động - vệ sinh lao động căn cứ theo quyết định, chỉ thị trong Thông tư liên tịch số ...

Đọc thêm

Chương IX - Bộ luật Lao động quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao động

 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 - Chương IX AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG Chương IX AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG Điều 133. Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động Mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá ...

Đọc thêm

Trang

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m