Tài Liệu Bảo Hộ Lao Động

Quốc hội khóa XIII, thảo luận Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động. Nhiều ý kiến tán thành mở rộng đối tượng áp dụng và chính sách đối ...

Đọc thêm

26/6/2015 Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An toàn vệ sinh lao động

Quốc hội thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động Sáng 25/6/2015, với 439 số phiếu tán thành, chiếm tỷ lệ 88,87%, Quốc hội đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động. Luật An toàn, vệ sinh lao động gồm 7 Chương và 93 Điều, quy định việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với ...

Đọc thêm

Biên soạn Hồ sơ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động

Họp Tổ biên soạn Hồ sơ Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động Ông Nguyễn Anh Thơ trình bày Đề cương tóm tắt giai đoạn 2010 - 2015 tại buổi họp Sáng ngày 26/6/2015, tại Trụ sở Bộ, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức buổi họp Tổ biên soạn hồ sơ Quốc gia về An toàn vệ sinh ...

Đọc thêm

Sẽ xuất bản hồ sơ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động trong tháng 12 năm 2015

 Hồ sơ Quốc gia về ATVSLĐ sẽ được xuất bản trong tháng 12/2015 Ngày 26/6/2015, tại Hà Nội, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức buổi họp tổ biên soạn hồ sơ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ I. Tham dự buổi họp có ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục ...

Đọc thêm

Công bố Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xan hội một lần đối với người lao động

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động Sáng 17/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 Luật, Nghị quyết, 1 Pháp lệnh ...

Đọc thêm

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP                               CHÍNH ...

Đọc thêm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIĨA VIỆT NAM                -------       ...

Đọc thêm

Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Nghị định số 47/2010/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- Số: 47/2010/NĐ-CP      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động CHÍNH PHỦ Căn ...

Đọc thêm

Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngời và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- Số: 45/2013/NĐ-CP      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời ...

Đọc thêm

Trang

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m