Tin An Toàn Lao Động

Những nội dung chủ yếu trong công tác bảo hộ lao động

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1. Nội dung khoa học kỹ thuật BHLĐ a. Kỹ thuật an toàn: Kỹ thuật an toàn là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức, kỹ thuật nhằm bảo vệ người lao động khỏi những tác động của những yếu tố nguy hiểm có hại. Để đạt được điều ...

Đọc thêm

Những loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ   Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số : 04 /2008/ TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) 1.      Nồi hơi các ...

Đọc thêm

Phương tiện bảo hộ lao động và việc triển khai thực hiện ở nước ta

Những nội dung cơ bản về Phương tiện bảo vệ cá nhân & việc triển khai thực hiện ở Việt nam 1-PTBVCN là gì ?             Phương tiện bảo vệ  cá nhân ( PTBVCN) hay thường quen gọi là Trang bị bảo hộ lao động - là những dụng cụ, phương tiện được trang bị để bảo vệ người ...

Đọc thêm

Bộ máy tổ chức quản lý công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp

Bộ máy tổ chức quản lý, công tác BHLĐ trong doanh nghiệp 1.Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ trong doanh nghiệp         Bảo hộ lao động trong doanh nghiệp là một công tác bao gồm nhiều nội dung phức tạp, nó có liênquan đến nhiều bộ phận, phòng ban, cá nhân và phụ thuộc ...

Đọc thêm

Quy định khen thương và xử phạt trong bảo hộ lao động

Khen thưởng, xử phạt về bảo hộ lao động. 1.Khen thưởng về bảo hộ lao động    Tùy theo thành tích của các tập thể, cá nhân có thể được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xét tặng các hình thức khen thưởng thích đáng. Đối với các tập ...

Đọc thêm

Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động

Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động. 1. Nội dung quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động. Nội dung quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động bao gồm: ·        Ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động, tiêu chuẩn vệ sinh lao động đối với máy móc, ...

Đọc thêm

Hệ thống văn bản pháp luật về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động

Hệ thống văn bản pháp luật về công tác bảo hộ lao động.     Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng pháp luật nói chung và pháp luật bảo hộ về an toàn lao động nói riêng được các cấp, các ...

Đọc thêm

Quan điểm cửa Đảng và Nhà nước về công tác bảo hộ lao động

Những quan điểm của đảng và nhà nước về công tác bảo hộ lao động Bảo hộ lao động luôn là một chính sách kinh tế, xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, những quan điểm đã được thể hiện trong sắc lệnh số 29/SL ngày 12 tháng 3 năm 1947 trong hiến pháp năm 1959, hiến pháp năm 1992, pháp lệnh bảo hộ lao ...

Đọc thêm

Nguyên nhân gây cháy, nổ và các biện pháp phòng chống cháy nổ

I. Nguyên nhân gây cháy, nổ ·        Cháy do nhiệt độ cao đủ sức đốt cháy một số chất như que diêm, dăm bào, gỗ (750800), khi hàn hơi, hàn điện, ... ·        Nguyên nhân tự bốc cháy: gỗ thông 250, giấy 184, vải sợi hoá học 180, Bảo hộ lao ...

Đọc thêm

Trang

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m