Tin An Toàn Lao Động

Khái niệm và ý nghĩa về bảo hộ lao động

ĐỂ HIỂU SÂU VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG I. Khái niệm về bảo hộ lao động: - Bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp về tổ chức kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ để cải tiến điều kiện lao động nhằm:     Bảo vệ sức ...

Đọc thêm

Nội dung cơ bản về Phương tiện bảo vệ cá nhân và vấn đề triển khai thực hiện

Những nội dung cơ bản về Phương tiện bảo vệ cá nhân & việc triển khai thực hiện ở Việt nam 1-PTBVCN là gì ?             Phương tiện bảo vệ  cá nhân ( PTBVCN) hay thường quen gọi là Trang bị bảo hộ lao động - là những dụng cụ, phương tiện được trang bị ...

Đọc thêm

Nội dung cơ bản về Phương tiện bảo vệ cá nhân và vấn đề triển khai thực hiện

Những nội dung cơ bản về Phương tiện bảo vệ cá nhân & việc triển khai thực hiện ở Việt nam 1-PTBVCN là gì ?             Phương tiện bảo vệ  cá nhân ( PTBVCN) hay thường quen gọi là Trang bị bảo hộ lao động - là những dụng cụ, phương tiện được trang bị ...

Đọc thêm

Công tác bảo hộ và an toàn trong ngành điện

Bảo hộ lao động ngành điện lực và an toàn điện Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia. Không một quốc gia nào có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và xây dựng nền công nghiệp tiên tiến hiện đại mà không cần đến việc chú trọng ...

Đọc thêm

Giáo trình, tài liệu bảo hộ lao động

Tài liệu và giáo trình bảo hộ lao động Người lao động và những người sử dụng lao động là những người cần tài liệu và giáo trình về bảo hộ lao động nhất. Ngày nay khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì những việc tìm kiếm tài liệu đã không còn là vấn đề khó khăn nữa nhưng việc chọn lọc ...

Đọc thêm

Quy định và yêu cầu rõ ràng về công tác bảo hộ lao động

Những quy định và yêu cầu của công tác bảo hộ lao động Công tác bảo hộ lao động là một trong những văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi cũng như đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Căn cứ văn bản này, người lao động và người sử dụng lao ...

Đọc thêm

Quy định về nội dung chủ yếu của bảo hộ lao động

Những quy định về nội dung chủ yếu của công tác bảo hộ lao động Bảo hộ lao động là một trong những công tác mà bất kỳ cơ quan tổ chức ,cá nhân nào cũng cần có để duy trì hoạt động công ty một cách an toàn và hiệu quả. Và công tác bảo hộ lao động cũng cần những quy định cụ thể về nội dung chủ ...

Đọc thêm

Bảo hộ lao động: Tính pháp lý, ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân đạo

Tính pháp lý của bảo hộ lao động Nhờ sự quan tâm sát sao chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn các cấp, trong suốt quá trình cải cách đổi mới đất nước: Công tác Bảo hộ lao động đã có ý nghĩa hết sức to lớn. Nhằm góp phần thúc đẩy và bảo vệ yếu tố năng động nhất của ...

Đọc thêm

Những quy định về bảo hộ lao động trong văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật quy định về bảo hộ lao động Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó góp phần tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình lao động, con người buộc phải tiếp xúc với rất nhiều máy móc, các loại hóa chất, trang thiết bị và công cụ. ...

Đọc thêm

Trang

Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m