Tủ Thuốc Y Tế

Tủ Thuốc Y Tế

Mã sản phẩm: Tủ Thuốc Y Tế
Loại sản phẩm: Các sản phẩm khác

Liên hệ về sản phẩm này
Chi tiết sản phẩm

DỤNG CỤ SƠ CỨU
 • Theo luật của nhà máy, các nhà máy đều phải có hộp dụng cụ sơ cứu y tế sẵn sàng bao gồm các dụng cụ và thiết bị cần thiết.
 • Dụng cụ sơ cứu 950FASBOX A được đề nghị dùng bởi bộ y tế công nghiệp, được sử dụng trong những nơi làm việc mà số lượng người không quá 10.
 • Dụng cụ sơ cứu 950FASBOX B được đề nghị dùng bởi bộ y tế công nghiệp, được sử dụng trong những nơi làm việc mà số lượng người trên 10 nhưng không quá 50. Có loại tủ thuốc y tế khác dùng cho số lượng trên 50 người.
 • Dụng cụ sơ cứu 950FASBOX A được đề nghị dùng bởi bộ y tế công nghiệp, được sử dụng trong những nơi làm việc mà số lượng nhân viên từ 51 đến 150 người.
Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m