Xuồng cứu hộ

Xuồng cứu hộ

Mã sản phẩm: Xuồng cứu hộ
Loại sản phẩm: Thiết bị đi biển

Liên hệ về sản phẩm này
Chi tiết sản phẩm

The rescue boat is made from glass-fibre reinforced, fire-retardant polyester provided with built-in polyurethane buoyancy and non-corrosive accommodation.
Nhà cung cấp
 • Veno
 • Uvex
 • Steel bule
 • Rw
 • Regeltex
 • Nomex
 • Newtex
 • Nederman
 • Msa
 • Krusher
 • Ansell splash
 • Kcl
 • Intespiro
 • Haws
 • Camp safety
 • 3m